مقایسه هزینه اجاره بیلبورد در مرکزیک استان متوسط ، با هزینه تبلیغات روی بدنه اتوبوس 

نظر به اینکه تعرفه بیلبوردهای شهرستان قم ، بین سایرمراکزاستانها در سطح متوسط قرار دارد ، لذا دراین بخش ازاین شهرستان به عنوان نمونه استفاده شده است.

توجیه تبلیغات روی بدنه اتوبوس

این ابزار علاوه بر تعرفه ارزانتر نسبت به سایر گروههای هم نوع خود به عنوان یک تابلوی چهار جهته سیار نقش بسیار موثری در اطلاع رسانی وتبلیغات ایفا میکند.این ابزار به تنهایی میتواند تقریبا تمامی مخاطبینی که در هرجهت اتوبوس قراردارند را پوشش دهد. اتوبوس ها به خاطر ویژگی ذاتی خود یعنی قرار گیری در معرض میلیون ها چشم جایگاه مناسبی است برای تبلیغات محیطی و یا میتوان آنهارا به نوعی بیلبوردهای متحرک چهارجهته نامید. در این شیوه به دلیل اینکه اتوبوس مدام در سطح شهر در حال تردد است ، محدوده وسیعی از شهر و میلیونها بیننده را تحت پوشش تبلیغات محیطی قرار میدهد و طیف وسیعی از مخاطبین از شمال شهر تا جنوب شهر و از شرق تا غرب را در بر میگیرد، این نوع تبلیغات به دلیل هزینه پایین نسبت به سایر تبلیغات و تاثیرگذاری بالا، همچنین به دلیل نزدیکی زیاد تبلیغات به مخاطب از لحاظ ارتفاع اتوبوس این نوع تبلیغات را از جمله محبوبترینها در میان صاحبان برندها و محصولات قرار داده است.باتوجه به اینکه شروع حرکت تمامی این اتوبوسها درسطح ایران از نقاط پرتردد ، مراکز اصلی خرید ودرمسیر حرکت به کندی انجام میگرددمخاطبان خیلی زیادی را به خود اختصاص میدهد.تعرفه ۶ ماهه یک بیلبورد ۵۰ متر مربعی در مناطق متوسط قم حداقل ۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.با این هزینه میتوان حدود ۱۹ دستگاه اتوبوس ۶ ماهه در اقصی نقاط شهر اکران نمود.البته لازم به توضیح است اختلاف قیمت این ابزارتبلیغاتی درکلانشهرهایی مثل تهران ، مشهد ، اصفهان و… چندین برابرخواهد بود.تعدداکران این ابزارها به علت هزینه پایین  ، باعث تکرر دید مخاطبان شده وروی ضمیر ناخودآگاه آنان تاثیر فوق العاده ای میگذارد.•  مقایسه هزینه اجاره بیلبورد در مرکزیک استان متوسط ، با هزینه تبلیغات روی دستگیره های اتوبوسنظر به اینکه تعرفه بیلبوردهای شهرستان قم ، بین سایرمراکزاستانها در سطح متوسط قرار دارد ، لذا دراین بخش ازاین شهرستان به عنوان نمونه استفاده شده است.

توجیه تبلیغات دستگیره اتوبوس

دستگیره های اتوبوس یکی دیگر ازارزانترین وموثرترین ابزارهای تبلیغاتی محسوب میگردد.این ابزار که در هر اتوبوس تک کابین ۱۵ عدد دوطرفه میباشد، میتواند تمامی مسافرین ومخاطبانی که حداقل ۵ دقیقه سوار اتوبوس میشوند را هدف قرار دهد.هزینه یک ماهه این دستگیره ها در اتوبوسهای تک کابین با چاپ ونصب ۵٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. باهزینه یک تابلوی ۵۰ متری درشهرستان قم ( ۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ریال ) میتوان در ۷۵ دستگاه اتوبوس به مدت یک ماه دستگیره اتوبوس اکران کرد. 
البته لازم به توضیح است اختلاف قیمت این ابزارتبلیغاتی درکلانشهرهایی مثل تهران ، مشهد ، اصفهان و… چندین برابرخواهد بود.تعدداکران این ابزارها به علت هزینه پایین  ، باعث تکرر دید مخاطبان شده وروی ضمیر ناخودآگاه آنان تاثیر فوق العاده ای میگذارد.

x

تبلیغات اتوبوسی