مقایسه هزینه اجاره بیلبورد در مرکزیک استان متوسط ، با هزینه نصب استیکر ومش 

نظر به اینکه تعرفه بیلبوردهای شهرستان قم ، بین سایرمراکزاستانها در سطح متوسط قرار دارد ، لذا دراین بخش ازاین شهرستان به عنوان نمونه استفاده شده است.

 

توجیه نصب استیکرومش

تبلیغات ازطریق نصب استیکر ومش یکی از ارزانترین وموثرترین ابزارهای تبلیغاتی در ایران محسوب میشود .از مزیت های این ابزار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-هدف قراردادن مخاطبان بالقوه ای که ازجلوی مغازه عبور میکنند.

۲- تاثیرگذاری فوق العاده روی مشتریان بالفعلی که با هدف خرید وارد فروشگاهها میشوند .

۳-این ابزار شامل عوارض شهرداری نمیشود.

۴-تعدد اکران این ابزار به علت پایین بودن هزینه ، باعث تکرر دید مخاطبان شده وروی ضمیر ناخودآگاه آنان تاثیر فوق العاده ای میگذارد. 

۵-برندهای خارجی معمولا محدودیت های را از بابت تبلیغات دارند این ابزار میتواند کیس مناسبی برای تبلیغ محصولات این شرکتها باشد.

اجاره یکساله یک بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد ۵۰ متردر منطقه متوسط شهر قم  2.500.000.000  ریال میباشد.

بااین هزینه میتوان حدود ۵۰۰۰  متر مربع استیکر تبلیغاتی حداقل به مدت یکسال در۱۷۰۰ نقطه چاپ ونصب نمود.

تعدداکران این ابزارها به علت هزینه پایین  ، باعث تکرر دید مخاطبان شده وروی ضمیر ناخودآگاه آنان تاثیر فوق العاده ای میگذارد.

البته لازم به توضیح است اختلاف قیمت این ابزارتبلیغاتی درکلانشهرهایی مثل تهران ، مشهد ، اصفهان و… چندین برابرخواهد بود.

نصب استیکر و مش