مقایسه هزینه اجاره بیلبورد در مرکزیک استان متوسط ، با هزینه تولید ونصب تابلوی سردر مغازه 

نظر به اینکه تعرفه بیلبوردهای شهرستان قم ، بین سایرمراکزاستانها در سطح متوسط قرار دارد ، لذا دراین بخش ازاین شهرستان به عنوان نمونه استفاده شده است.

توجیه تابلوی سردرب مغازه

تبلیغات ازطریق تابلوهای سردرب مغازه یکی از ارزانترین وموثرترین ابزارهای تبلیغاتی در ایران محسوب میشود .از مزیت های این ابزار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱-هدف قراردادن مخاطبان بالقوه ای که ازجلوی تابلوعبور میکنند.

۲- تاثیرگذاری فوق العاده روی مشتریان بالفعلی که با هدف خرید وارد فروشگاهها میشوند .

۳- ازاین ابزارمیتوان به عنوان اشانتیونی جهت  ترغیب صاحب فروشگاه نسبت به فروش بیشتر محصولات استفاده نمود.

۴-تعدد اکران این ابزار به علت پایین بودن هزینه ، باعث تکرر دید مخاطبان شده وروی ضمیر ناخودآگاه آنان تاثیر فوق العاده ای میگذارد. 

اجاره سه ساله بیلبورد تبلیغاتی به ابعاد ۵۰ متردر منطقه متوسط شهر قم با احتساب افزایش حداقل ۳۰درصدی سالانه  ۱۰٫۰۰۰٫۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد.

بااین هزینه میتوان حدود ۶۰۰ عدد تابلوی سردرمغازه در ۶۰۰ نقظه شهر با احتساب هزینه ساخت ، نصب ، روشنایی وعوارض شهرداری به مدت حداقل سه سال ایجاد نمود. 

البته لازم به توضیح است اختلاف قیمت این ابزارتبلیغاتی درکلانشهرهایی مثل تهران ، مشهد ، اصفهان و… چندین برابرخواهد بود.

تبلیغات تابلوی سردرب مغازه